Spółdzielnia Mieszkaniowa „CENTRUM” w Płocku
09-402 Płock, ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 9a
tel. (24) 264-39-22, 264-39-23
e-mail: biuro@smcentrum-plock.pl, smcentrumplock@o2.pl
REGON: 001243615 NIP: 774-000-37-72

Przetargi

Zapytanie o cenę w przedmiocie dostawy i montażu 632 szt. wodomierzy na ciepłą i zimną wodę wraz z plombami

Spółdzielnia Mieszkaniowa „CENTRUM” w Płocku ogłasza zapytanie o cenę w przedmiocie: dostawy i montażu 632 szt. wodomierzy na ciepłą i zimną wodę wraz z plombami w lokalach mieszkalnych i usługowych w budynkach wielorodzinnych należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” przy…

ZAPYTANIE O CENĘ NA WYKONANIE PRZEBUDOWY TERENÓW UTWARDZONYCH (DZ. EW. 8-1411) PRZY UL. HARC. A. GRADOWSKIEGO STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SM „CENTRUM” W PŁOCKU

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,CENTRUM” w Płocku z siedzibą  przy ul. Harc. A. Gradowskiego 9a, tel. (24) 264-39-22 lub 23 ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE PRZEBUDOWY TERENÓW UTWARDZONYCH PRZY UL. HARC. A. GRADOWSKIEGO STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CENTRUM” W PŁOCKU…

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Wymianę nawierzchni chodników na kostkę brukową wraz z wymianą obrzeży, krawężników drogowych oraz remontem schodów i murków oporowych z klinkieru przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym z usługami na parterze w Płocku przy ul. Harc. A. Gradowskiego 15

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,CENTRUM” w Płocku  z siedzibą przy ul. Harc. A. Gradowskiego 9a tel. /24/ 264-39-22 lub 23   OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:   Wymianę nawierzchni chodników na kostkę brukową wraz z wymianą obrzeży, krawężników drogowych oraz remontem schodów…

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Docieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Płocku przy ulicy Harc. A. Gradowskiego 9a wraz z robotami towarzyszącymi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,CENTRUM” w Płocku  z siedzibą przy ul. Harc. A. Gradowskiego 9a tel. /24/ 264-39-22 lub 23   OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:        Docieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego  wielorodzinnego w Płocku         przy ulicy…

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Docieplenie stropu i ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na parterze w Płocku przy ulicy Harc. A. Gradowskiego 15 wraz z robotami towarzyszącymi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,CENTRUM” w Płocku  z siedzibą przy ul. Harc. A. Gradowskiego 9a tel. /24/ 264-39-22 lub 23  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:  Docieplenie stropu i ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na parterze w Płocku przy ulicy Harc.…

Zapytanie o cenę na wymianę 198 szt. wodomierzy na ciepłą i zimną wodę w budynkach przy ul. Harc. A. Gradowskiego 9b i 9c w Płocku.

Zarząd Spółdzielni zaprasza do składania ofert w trybie: ZAPYTANIA O CENĘ na wymianę 198 szt. wodomierzy na ciepłą i zimną wodę wraz z plombami w lokalach mieszkalnych usytuowanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” przy ul. Harc. A.…

Przetarg ofertowy nieograniczony na nabycie prawa własności do nieruchomości gruntowych położonych w Płocku przy ul. Harc. A. Gradowskiego; działki gruntu o nr ew. 8-629/23 i nr ew. 8-629/24

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” w Płocku działając na podstawie art. 3, art. 83 ust.9 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, § 86 pkt 5) Statutu Spółdzielni oraz „Regulaminu zasad i trybu zbywania nieruchomości stanowiącej własność Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” w Płocku” ogłasza przetarg…

PRZETARG NIEOGRANICZONY na docieplenie ścian zewnętrznych (od strony południowej i wschodniej) budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Płocku przy ulicy Harc. A. Gradowskiego 9b wraz z robotami towarzyszącymi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,CENTRUM” w Płocku  z siedzibą przy ul. Harc. A. Gradowskiego 9a tel. /24/ 264-39-22 lub 23  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:  Docieplenie ścian zewnętrznych (od strony południowej i wschodniej) budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Płocku przy ulicy Harc. A.…

Wykonanie remontu klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w Płocku przy ul. Padlewskiego 6A (2 klatki schodowe)

Zarząd Spółdzielni zaprasza do składania ofert w trybie: ZAPYTANIA O CENĘ Wykonanie remontu klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w Płocku przy ul. Padlewskiego 6A (2 klatki schodowe) Szczegóły w załącznikach PDF poniżej: Zapytanie o cenę Padlewskiego 6a –…