Spółdzielnia Mieszkaniowa „CENTRUM” w Płocku
09-402 Płock, ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 9a
tel. (24) 264-39-22, 264-39-23
e-mail: biuro@smcentrum-plock.pl, smcentrumplock@o2.pl
REGON: 001243615 NIP: 774-000-37-72

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej CENTRUM 22 czerwca 2023r. (tj. czwartek) o godzinie 17.00

POWIADOMIENIE
Na podstawie § 55 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” w Płocku zawiadamia, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbędzie się w dniu 22 czerwca 2023r. (tj. czwartek) o godzinie 17.00 w sali nr 21B Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abp. Nowowiejskiego                                  przy ul. Padlewskiego 2 w Płocku (budynek warsztatów szkolnych, I piętro).
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia przedstawia załącznik poniżej:
Materiały na Walne Zgromadzenie zaplanowane na dzień 22-06-2023r.
(projekty uchwał oraz materiały sprawozdawcze) przedstawiają się jak następuje:
Materiały wyłożone są do wglądu dla członków Spółdzielni w biurze Spółdzielni, zgodnie z treścią zawiadomienia.