Spółdzielnia Mieszkaniowa „CENTRUM” w Płocku
09-402 Płock, ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 9a
tel. (24) 264-39-22, 264-39-23
e-mail: biuro@smcentrum-plock.pl, smcentrumplock@o2.pl
REGON: 001243615 NIP: 774-000-37-72

Wymiana 632 szt. wodomierzy na ciepłą i zimną wodę wraz z plombami w lokalach mieszkalnych i usługowych w budynkach SMC

Spółdzielnia Mieszkaniowa „CENTRUM” w Płocku informuję, iż w drodze postępowania ofertowego w trybie zapytanie o cenę w przedmiocie:

dostawy i montażu 632 szt. wodomierzy na ciepłą i zimną wodę wraz z plombami w lokalach mieszkalnych i usługowych w budynkach wielorodzinnych należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” przy ul. Harc. A. Gradowskiego
9, 9a, 15 i 17 oraz przy ul. Padlewskiego 4a i 6a w Płocku
dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę BMETERS POLSKA Sp. z o.o.
na montaż i dostawę wodomierzy z modułem radiowym.
Planowana wymiana wodomierzy: sierpień – wrzesień 2023 r.