Spółdzielnia Mieszkaniowa „CENTRUM” w Płocku
09-402 Płock, ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 9a
tel. (24) 264-39-22, 264-39-23
e-mail: biuro@smcentrum-plock.pl, smcentrumplock@o2.pl
REGON: 001243615 NIP: 774-000-37-72

Informacja po WALNYM ZGROMADZENIU SMC, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2023r.

 

Informacja po WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁDZIELNI, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2023r.

Na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,CENTRUM” w Płocku

w dniu 22 czerwca 2023r. obecnych i uprawnionych do głosowania było 48 członków Spółdzielni, co oznacza, że spełniony został warunek  przewidziany w § 59 ust. 1 Statutu.

Po przeprowadzeniu głosowań nad wszystkimi projektami uchwał przewidzianymi w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgodnie z protokołem spisanym przez Komisję Skrutacyjno-Mandatową stwierdzono, że na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” w Płocku w dniu 22 czerwca 2023r.  podjęto następujące uchwały:

Uchwała nr 1/2023 z dnia 22 czerwca 2023r. Walnego Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Centrum” w Płocku w sprawie Uchwalenia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia została podjęta zgodnie z § 59 ust. 2 w głosowaniu jawnym zgodnie z § 59 ust. 4 Statutu.

Uchwała nr 2/2023 z dnia 22 czerwca 2023r. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Centrum” w Płocku w sprawie Zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2021 została podjęta zgodnie z § 59 ust. 2  w głosowaniu jawnym zgodnie z § 59 ust. 4 Statutu.

Uchwała nr 3/2023 z dnia 22 czerwca 2023r. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Centrum” w Płocku w sprawie Zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2022 została podjęta zgodnie z § 59 ust. 2 w głosowaniu jawnym zgodnie z § 59 ust. 4 Statutu.

Uchwała nr 4/2023 z dnia 22 czerwca 2023r. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Centrum” w Płocku w sprawie Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za rok 2021 została podjęta zgodnie z § 59 ust. 2  w głosowaniu jawnym zgodnie z § 59 ust. 4 Statutu.

Uchwała nr 5/2023 z dnia 22 czerwca 2023r. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Centrum” w Płocku w sprawie Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za rok 2022 i przyjęcia Kierunków pracy Spółdzielni na 2023 rok została podjęta zgodnie z § 59 ust. 2 w głosowaniu jawnym zgodnie z § 59 ust. 4 Statutu.

Uchwała nr 6/2023 z dnia 22 czerwca 2023r. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Centrum” w Płocku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Karolinie Chojnackiej została podjęta zgodnie z § 59 ust. 2 w głosowaniu jawnym zgodnie z § 59 ust. 4 Statutu.

Uchwała nr 7/2023 z dnia 22 czerwca 2023r. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Centrum” w Płocku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Karolinie Chojnackiej została podjęta zgodnie z § 59 ust. 2 w głosowaniu jawnym zgodnie z § 59 ust. 4 Statutu.

Uchwała nr 8/2023 z dnia 22 czerwca 2023r. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Centrum” w Płocku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu i Zastępcy Prezesa Zarządu – Stanisławowi Stefańskiemu została podjęta zgodnie z § 59 ust. 2 w głosowaniu jawnym zgodnie z § 59 ust. 4 Statutu.

Uchwała nr 9/2023 z dnia 22 czerwca 2023r. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Centrum” w Płocku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu i Zastępcy Prezesa Zarządu – Stanisławowi Stefańskiemu została podjęta zgodnie z § 59 ust. 2 w głosowaniu jawnym zgodnie z § 59 ust. 4 Statutu.

Uchwała nr 10/2023 z dnia 22 czerwca 2023r. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Centrum” w Płocku w sprawie Zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021 została podjęta zgodnie z § 59 ust. 2  w głosowaniu jawnym zgodnie z § 59 ust. 4 Statutu.

Uchwała nr 11/2023 z dnia 22 czerwca 2023r. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Centrum” w Płocku w sprawie Zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022 została podjęta zgodnie z § 59 ust. 2  w głosowaniu jawnym zgodnie z § 59 ust. 4 Statutu.

Uchwała nr 12/2023 z dnia 22 czerwca 2023r. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Centrum” w Płocku w sprawie oznaczenia wysokości najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć została podjęta zgodnie z § 59 ust. 2 w głosowaniu jawnym zgodnie z § 59 ust. 4 Statutu.

Uchwała nr 13/2023 z dnia 22 czerwca 2023r. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Centrum” w Płocku w sprawie podziału nadwyżki bilansowej została podjęta zgodnie z § 59 ust. 2 w głosowaniu jawnym zgodnie z § 59 ust. 4 Statutu.

Uchwała nr 14/2023 z dnia 22 czerwca 2023r. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Centrum” w Płocku w sprawie podziału nadwyżki bilansowej została podjęta zgodnie z § 59 ust. 2 w głosowaniu jawnym zgodnie z § 59 ust. 4 Statutu.

Uchwała nr 15/2023 z dnia 22 czerwca 2023r. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” w Płocku w sprawie przyjęcia wniosku o utworzenie nowych miejsc postojowych na terenie zewnętrznym należącym do Spółdzielni została odrzucona zgodnie z § 59 ust. 2 w głosowaniu jawnym zgodnie z § 59 ust. 4 Statutu.

W załączeniu publikujemy PROTOKÓŁ  Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ‚CENTRUM’, które odbyło się w dniu 22.06.2023 R.

Protokół z obrad WZ SMC _22.06.2023