Spółdzielnia Mieszkaniowa „CENTRUM” w Płocku
09-402 Płock, ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 9a
tel. (24) 264-39-22, 264-39-23
e-mail: biuro@smcentrum-plock.pl, smcentrumplock@o2.pl
REGON: 001243615 NIP: 774-000-37-72

UWAGA ! WYMIANA WODOMIERZY na bud. GRADOWSKIEGO 9, 9A, 15,17 i PADLEWSKIEGO 4A i 6A

Płock,   dnia 26.09.2023 r.

UWAGA ! WYMIANA WODOMIERZY

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej CENTRUM informuje, o planowanej wymianie wodomierzy zimnej i ciepłej wody w związku z kończącym się okresem ich legalizacji.

Koszt wymiany 1 wodomierza z systemem radiowym wynosi 156,90 zł netto za komplet.

Spółdzielnia pokrywa jednorazowo koszt modułu radiowego do odczytu zdalnego wodomierza ze środków zgromadzonych na funduszu remontowym, tj. połowę kosztów wymiany wodomierza.

Pozostała płatność za nowe wodomierze zostanie rozłożona na 24 raty i doliczona w opłatach czynszowych.

Zostaną ustalone z podwykonawcą firmy B-METERES – 2 terminy możliwej wymiany wymiany. PIERWSZY TERMIN znajduje się w harmonogramie poniżej.

W przypadku nieobecności właściciela /użytkownika lokalu dwukrotnie w wyznaczonych terminach istnieje możliwość ustalenia kolejnego terminu za dodatkową opłatą w wysokości 100,00 zł netto
- koszt ponosi właściciel lokalu.

Szczegółowe terminy z podziałem na budynki W ZAŁĄCZENIU:

Harmonogram wymian wodomierzy_SM CENTRUM