Spółdzielnia Mieszkaniowa „CENTRUM” w Płocku
09-402 Płock, ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 9a
tel. (24) 264-39-22, 264-39-23
e-mail: biuro@smcentrum-plock.pl, smcentrumplock@o2.pl
REGON: 001243615 NIP: 774-000-37-72

PRZEGLĄDY KOMINIARSKIE I GAZOWE 2023

PRZEGLĄDY KOMINIARSKIE I GAZOWE 2023

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” w Płocku informuje, że zgodnie z wymogami
art. 62 Prawa Budowlanego przeglądy przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz kontrola szczelności instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych są OBOWIĄZKOWE.

Kontrola szczelności instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych rozpocznie się od dnia 2 października 2023r. , dokonują jej pracownicy P.W. JACK s.c. Jacek Cijarski.

W związku z powyższym, bardzo prosimy Mieszkańców o  udostępnienie lokali celem dokonania przeglądów.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z INFORMACJAMI UMIESZCZONYMI NA TABLICACH OGŁOSZEŃ!

W razie niemożności udostępnienia lokalu, prosimy o kontakt ze Spółdzielnią pod numerem telefonu /24/ 264 39 22 !!