Spółdzielnia Mieszkaniowa „CENTRUM” w Płocku
09-402 Płock, ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 9a
tel. (24) 264-39-22, 264-39-23
e-mail: biuro@smcentrum-plock.pl, smcentrumplock@o2.pl
REGON: 001243615 NIP: 774-000-37-72

WYMIANA WODOMIERZY – II TERMIN

 

Płock,   dnia 20.10.2023r.

UWAGA ! WYMIANA WODOMIERZY

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej CENTRUM informuje, o II terminie wymiany wodomierzy zimnej i ciepłej wody w związku z kończącym się okresem ich legalizacji.

W przypadku nieobecności właściciela /użytkownika lokalu dwukrotnie w wyznaczonych terminach istnieje możliwość ustalenia kolejnego terminu za dodatkową opłatą w wysokości 100,00 zł netto
- koszt ponosi właściciel lokalu.

 

Szczegółowe terminy z podziałem na budynki W ZAŁĄCZENIU:

Harmonogram wymian SM CENTRUM II TERMINY