Spółdzielnia Mieszkaniowa „CENTRUM” w Płocku
09-402 Płock, ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 9a
tel. (24) 264-39-22, 264-39-23
e-mail: biuro@smcentrum-plock.pl, smcentrumplock@o2.pl
REGON: 001243615 NIP: 774-000-37-72

Zmiana Regulaminu funduszu remontowego SM Centrum w 2023 roku

Drodzy Mieszkańcy,

w załączeniu przedstawiamy dwa zmienione Regulaminy wewnętrzne, tj.

> Regulamin funduszu remontowego  w Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” w Płocku

zmiana_Regulamin funduszu remontowego SM Centrum_2023

oraz > Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w Spółdzielni  i ustalania wysokości opłat za korzystanie z lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” w Płocku.

Regulamin rozliczania kosztow 2023_popr.SMC

Zmian dokonano na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 11-10-2023r., zgodnie z Uchwałami Rady Nadzorczej nr 05/2023 oraz 04/2023 z tej samej daty.

Zmiany podyktowane są koniecznością dostosowania zapisów do aktualnych norm prawnych,
w tym  przepisów dotyczących efektywności energetycznej, tj.:

  • ustawy z dnia 20 kwietnia 2021r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 868)
  • Ze zmiany ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. 2022 poz. 1385 z późn. zm.);
  • Z Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021r. w sprawie warunków ustalenia technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczenia kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeń (Dz. U. 2021 poz. 2273).

Uchwały wraz z właściwymi podpisami znajdują się w biurze Spółdzielni (do wglądu).

Zapraszamy do lektury.