Spółdzielnia Mieszkaniowa „CENTRUM” w Płocku
09-402 Płock, ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 9a
tel. (24) 264-39-22, 264-39-23
e-mail: biuro@smcentrum-plock.pl, smcentrumplock@o2.pl
REGON: 001243615 NIP: 774-000-37-72

Nowa wysokość opłat za używanie lokali na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości przypadających na poszczególne lokale mieszkalne i usługowe w zasobach Spółdzielni

Informujemy, iż uchwalono nową wysokość stawek opłat za używanie lokali na pokrycie kosztów eksploatacji  i utrzymania nieruchomości przypadających na poszczególne lokale mieszkalne i usługowe w zasobach Spółdzielni w taki sposób, aby zrealizować zakres czynności w ramach eksploatacji i utrzymania nieruchomości określony w „Planie finansowo-gospodarczym na rok 2024 dla Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” w Płocku”, przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej nr 7/2023 z dnia 13 grudnia 2023 r.

Niestety, w związku z rosnącymi kosztami usług obcych oraz wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024r. konieczne było podniesienie opłat. Konieczne było również podniesienie opłaty na poczet usługi sprzątania klatek schodowych, jak i opłaty dotyczącej serwisu i obsługi anten RTV i domofonów.

Nowa wysokość opłat zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2024r.