Spółdzielnia Mieszkaniowa „CENTRUM” w Płocku
09-402 Płock, ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 9a
tel. (24) 264-39-22, 264-39-23
e-mail: biuro@smcentrum-plock.pl, smcentrumplock@o2.pl
REGON: 001243615 NIP: 774-000-37-72

ROZLICZENIE SEZONU GRZEWCZEGO 2022/2023

Drodzy Mieszkańcy,

Informujemy, iż rozliczenie sezonu grzewczego w SM CENTRUM w Płocku, po dostosowaniu do znowalizowanych przepisów:

  • ustawy z dnia 20 kwietnia 2021r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 868)
  • zmiany ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. 2022 poz. 1385 z późn. zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021r. w sprawie warunków ustalenia technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczenia kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeń (Dz. U. 2021 poz. 2273)

w zakresie informacji, jakie indywidualne rozliczenie dla każdego lokalu mieszkalnego / usługowego ma zawierać, otrzymacie Państwo pod koniec stycznia 2024r./początek lutego 2024r.

Rozliczony zostanie okres grzewczy od 01.07.2022r. do 31.12.2023r.

Za opóźnienia przepraszamy!