Spółdzielnia Mieszkaniowa „CENTRUM” w Płocku
09-402 Płock, ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 9a
tel. (24) 264-39-22, 264-39-23
e-mail: biuro@smcentrum-plock.pl, smcentrumplock@o2.pl
REGON: 001243615 NIP: 774-000-37-72

Informacja o PODWYŻCE stawki za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków od 12.01.2024r.

INFORMACJA O CENACH

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informuje swoich Klientów, że zgodnie z Decyzją nr WA.RZT.70.65.2023/10 z dnia 13.12.2023 r. wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie został skrócony okres obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Miasta Płocka i gminy Łąck w miejscowości Grabina zatwierdzonej decyzją z dnia 29.10.2021 r. nr WA.RZT.70.86.2021/11 oraz została zatwierdzona nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasta Płocka i gminy Łąck w miejscowości Grabina na okres 3 lat. W załączeniu Tabela.
Od 12.01.2024 r. zaczynają obowiązywać ceny i stawki opłat w następującej wysokości:

17, 07 zł / brutto / 1 m3 zimnej wody i ścieków.

Informacja o zmianie cen_WODOCIĄGI PŁOCKIE