Spółdzielnia Mieszkaniowa „CENTRUM” w Płocku
09-402 Płock, ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 9a
tel. (24) 264-39-22, 264-39-23
e-mail: biuro@smcentrum-plock.pl, smcentrumplock@o2.pl
REGON: 001243615 NIP: 774-000-37-72

Informacja o planowanej lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2019-2022

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” w Płocku informuje, iż na podstawie art. 91 § 1, 2 i 3 ustawy z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze oraz § 91 ust. 1 lit. k) w związku z § 65 ust. 1 pkt 10) Statutu w okresie od 10 kwietnia do 25 maja 2024 roku w siedzibie Spółdzielni zostanie przeprowadzana przez Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych  w Warszawie – lustracja pełna działalności Spółdzielni za lata 2019-2022.