Spółdzielnia Mieszkaniowa „CENTRUM” w Płocku
09-402 Płock, ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 9a
tel. (24) 264-39-22, 264-39-23
e-mail: biuro@smcentrum-plock.pl, smcentrumplock@o2.pl
REGON: 001243615 NIP: 774-000-37-72

Historia

Nasza Spółdzielnia pod nazwą „Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa przy FMŻ w Płocku” powstała w 1986r. Po jedenastu latach w 1997r. Spółdzielnia zmieniła swą nazwę na następującą: „Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „CENTRUM” w Płocku”.

Proces inwestycyjny zakończony został w 1998r. i od tej pory Spółdzielnia prowadzi działalność wyłącznie w zakresie eksploatacji i zarządzania istniejącymi zasobami.

W roku 2005 nastąpiła kolejna zmiana nazwy Spółdzielni na następującą: „Spółdzielnia Mieszkaniowa „CENTRUM” w Płocku”.

Spółdzielnia zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000122258.

Rachunek bankowy dla Spółdzielni prowadzi Bank PKO BP S.A. Oddział 2 w Płocku, który jest zarazem dla naszej Spółdzielni bankiem kredytującym.

Numer rachunku bankowego PKO BP S.A. Oddział 2 w Płocku:
70 1020 3974 0000 5002 0002 1642.