Spółdzielnia Mieszkaniowa „CENTRUM” w Płocku
09-402 Płock, ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 9a
tel. (24) 264-39-22, 264-39-23
e-mail: biuro@smcentrum-plock.pl, smcentrumplock@o2.pl
REGON: 001243615 NIP: 774-000-37-72

Działalność mieszkaniowo-członkowska

Spółdzielnia Mieszkaniowa „CENTRUM” w Płocku w swoich zasobach posiada osiem budynków wielorodzinnych mieszkalnych (w tym cztery budynki mieszkalne z funkcją usługową na parterze), jeden pawilon handlowo-usługowy (o pow. 35,55 m2).

Całe zasoby Spółdzielni posiadają 229 mieszkań (12.100,60 m2) oraz 19 lokali użytkowych (873,62 m2).

Na dzień 31 grudnia 2018r. liczba lokali:

1. mieszkalnych na prawach:

  • lokatorskiego prawa do lokalu wynosiła: 14,
  • własnościowego prawa do lokalu: 69,
  • prawa odrębnej własności: 144,
  • prawa najmu: 2

2.lokale o innym przeznaczeniu na prawach:

  • własnościowego prawa do lokalu: 8,
  • prawa odrębnej własności: 8,
  • we władaniu Spółdzielni: 2.

Nasza Spółdzielnia na dzień 31 grudnia 2018r. zrzeszała ogółem 270 członków.