Spółdzielnia Mieszkaniowa „CENTRUM” w Płocku
09-402 Płock, ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 9a
tel. (24) 264-39-22, 264-39-23
e-mail: biuro@smcentrum-plock.pl, smcentrumplock@o2.pl
REGON: 001243615 NIP: 774-000-37-72

Zapytania o cenę

Zarząd Spółdzielni zaprasza do składania ofert w trybie:
ZAPYTANIA O CENĘ

Na dostawę 198 szt. wodomierzy na ciepłą i zimną wodę wraz z plombami w celu ich wymiany w lokalach mieszkalnych usytuowanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” przy
ul. Harc. A. Gradowskiego 9b i 9c w Płocku. 

Szczegóły w załączniku poniżej:

Zapytanie o cenę na dostawę wodomierzy

————————————————————————————————————————

Zarząd Spółdzielni zaprasza do składania ofert w trybie:
ZAPYTANIA O CENĘ

NA KOMPLEKSOWE USŁUGI ZWIĄZANE ZE SPRZĄTANIEM
I UTRZYMANIEM PORZĄDKU ORAZ KONSERWACJĄ TERENÓW ZIELONYCH (W RAMACH PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ) W BUDYNKACH I NA TERENACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ LUB WSPÓŁWŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ,,CENTRUM” W PŁOCKU

Szczegóły w załączniku poniżej:

Zapytanie o cenę na kompleksowe sprzątanie

————————————————————————————————————————

Zarząd Spółdzielni zaprasza do składania ofert w trybie:

ZAPYTANIA O CENĘ

NA WYMIANĘ POZIOMU INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ WEWNĘTRZNEJ ZIMNEJ WODY, CIEPŁEJ WODY I CYRKULACJI Z RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH NA RURY Z PP ZGRZEWANEGO W PIWNICY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY UL. PADLEWSKIEGO 6A W PŁOCKU

 Szczegóły w załącznikach poniżej:

Zapytanie o cenę – wymiana poziomu instalacji wodociągowej wewnętrznej P6A w Płocku

Wymiana poziomu instalacji wodoc. nakladczy

————————————————————————————————————————

Zarząd Spółdzielni zaprasza do składania ofert w trybie:
POWTÓRNEGO (TRZECIEGO) ZAPYTANIA O CENĘ

 na wykonanie remontu pokryć dachów balkonów znajdujących się na najwyższym piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Padlewskiego 4A w Płocku.

 Szczegóły w załącznikach poniżej:

zapytanie-o-cene-remont-pokryc-dachow-balkonow

remont-dachow-nad-balkonami-kosztorys-nakladczy

1. Opis techniczny – strony 1-8 egz. nr 1

2. Rysunek nr 1 Inwentaryzacja – Rzut dachów nad balkonami – strona 9

3. Rysunek nr 2 – strona 10

4. Opis techniczny – strony 11-18

5. Enkopur_PL – strony 19-25

6. Den Braven Elast-O-Rub Dekarski – strony 26-29

7. Alulon PL – strona 30

8. Den Braven X-Polymer Dach Uszczelniacz – Klej 4.41I – strona 31-33

9. Ceresit_PCC_broszura – strony 34-45

————————————————————————————————————————

Zarząd Spółdzielni zaprasza do składania ofert w trybie:
ZAPYTANIA O CENĘ

w przedmiocie modernizacji nawierzchni chodników z kostki betonowej zlokalizowanych w Płocku przy ul. Harc. A. Gradowskiego (od strony zach., płd. i płd. – wsch. budynku przy ul. Harc. A. Gradowskiego 9c).

 Szczegóły w załącznikach poniżej:

Zapytanie o cenę – modernizacja chodników

5b. Kosztorys modernizacji chodnika – nakładczy ver. 3.1

5c. Mapka

————————————————————————————————————————

Zarząd Spółdzielni zaprasza do składania ofert w trybie:
POWTÓRNEGO ZAPYTANIA O CENĘ

 na wykonanie remontu pokryć dachów balkonów znajdujących się na najwyższym piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Padlewskiego 4A w Płocku.

 Szczegóły w załącznikach poniżej:

Zapytanie o cenę – remont pokryć dachów balkonów

Remont dachów nad balkonami – kosztorys nakładczy poprawny

1. Opis techniczny – strony 1-8 egz. nr 1

2. Rysunek nr 1 Inwentaryzacja – Rzut dachów nad balkonami – strona 9

3. Rysunek nr 2 – strona 10

4. Opis techniczny – strony 11-18

5. Enkopur_PL – strony 19-25

6. Den Braven Elast-O-Rub Dekarski – strony 26-29

7. Alulon PL – strona 30

8. Den Braven X-Polymer Dach Uszczelniacz – Klej 4.41I – strona 31-33

9. Ceresit_PCC_broszura – strony 34-45

————————————————————————————————————————

Zarząd Spółdzielni zaprasza do składania ofert w trybie:
ZAPYTANIA O CENĘ

 na wykonanie remontu pokryć dachów balkonów znajdujących się na najwyższym piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Padlewskiego 4A w Płocku.

 Szczegóły w załącznikach poniżej:

Zapytanie o cenę – remont pokryć dachów balkonów P4A

Remont dachów nad balkonami – kosztorys nakładczy poprawny

1. Opis techniczny – strony 1-8 egz. nr 1

2. Rysunek nr 1 Inwentaryzacja – Rzut dachów nad balkonami – strona 9

3. Rysunek nr 2 – strona 10

4. Opis techniczny – strony 11-18

5. Enkopur_PL – strony 19-25

6. Den Braven Elast-O-Rub Dekarski – strony 26-29

7. Alulon PL – strona 30

8. Den Braven X-Polymer Dach Uszczelniacz – Klej 4.41I – strona 31-33

9. Ceresit_PCC_broszura – strony 34-45

————————————————————————————————————————

Zarząd Spółdzielni zaprasza do składania ofert w trybie:
ZAPYTANIA O CENĘ

 w przedmiocie: wymiany 310 szt. wodomierzy na ciepłą i zimną wodę wraz z plombami
w lokalach mieszkalnych i usługowych w budynkach wielorodzinnych należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” przy ul. Harc. A. Gradowskiego 15 i 17 oraz przy ul. Padlewskiego 4a i 6a w Płocku.

 Szczegóły w załączniku PDF poniżej:

Zapytanie o cenę na wymianę wodomierzy

————————————————————————————————————————

Zarząd Spółdzielni zaprasza do składania ofert w trybie:
ZAPYTANIA O CENĘ

na dostawę 306 szt. wodomierzy na ciepłą i zimną wodę wraz z plombami w lokalach mieszkalnych i usługowych w budynkach wielorodzinnych należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM”  przy ul. Harc. A. Gradowskiego 15 i 17 oraz
przy ul. Padlewskiego 4a i 6a w Płocku.

  Szczegóły w załącznikach PDF poniżej:

Zapytanie o cenę na dostawę wodomierzy

Sprostowanie do zapytania o cenę

————————————————————————————————————————

Zarząd Spółdzielni zaprasza do składania ofert w trybie:
ZAPYTANIA O CENĘ

na opracowanie dokumentacji geodezyjnej w celu podziału działek gruntu o nr ew. 8-1411/1, 8-629/17, 8-629/19, 8-629/20 w Płocku przy ul. Harc. A. Gradowskiego należących do zasobu SM „CENTRUM” (obręb nr 008, Śródmieście).

 Szczegóły w załącznikach PDF poniżej:

————————————————————————————————————————

Zarząd Spółdzielni zaprasza do składania ofert w trybie:
ZAPYTANIA O CENĘ

na wykonanie remontu klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w Płocku przy ul. Padlewskiego 6A (2 klatki schodowe)

Szczegóły w załącznikach PDF poniżej:

Zapytanie o cenę

Padlewskiego 6a – remont klatki koszt. nakładczy (1)

————————————————————————————————————————

Zarząd Spółdzielni zaprasza do składania ofert w trybie:
ZAPYTANIA O CENĘ

na modernizację nawierzchni chodnika z kostki betonowej wokół działki gruntu nr ew.
8 – 1413 (z usytuowanym placem zabaw) zlokalizowanej w Płocku przy ul. Harc. A. Gradowskiego.

Szczegóły w załączniku PDF poniżej:

Zapytanie o cenę

Kosztorys nakładczy modernizacji chodnika

Mapka zakresu robót

 

————————————————————————————————————————

Zarząd Spółdzielni zaprasza do składania ofert w trybie:
ZAPYTANIA O CENĘ

na konserwację bieżącą instalacji AZART w budynkach wielorodzinnych należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” zlokalizowanych
w Płocku przy ul. Gradowskiego 9, 9a, 9b, 9c, 15, 17 oraz przy ul. Padlewskiego 4a i 6a.

Szczegóły w załączniku PDF poniżej:

Zapytanie o cenę

————————————————————————————————————————

Zarząd Spółdzielni zaprasza do składania ofert w trybie:
ZAPYTANIA O CENĘ

na wymianę 322 szt. wodomierzy na ciepłą i zimną wodę wraz z plombami w lokalach mieszkalnych i usługowych  w budynkach wielorodzinnych należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” przy ul. Harc. A. Gradowskiego 9 i 9a w Płocku.

Szczegóły w załączniku PDF poniżej:
Zapytanie o cenę
————————————————————————————————————————

Zarząd Spółdzielni zaprasza do składania ofert w trybie:

ZAPYTANIA O CENĘ

na dostawę 322 szt. wodomierzy na ciepłą i zimną wodę wraz z plombami w lokalach mieszkalnych i usługowych  w budynkach wielorodzinnych należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” przy ul. Harc. A. Gradowskiego 9 i 9a w Płocku.

Szczegóły w załączniku PDF poniżej:

Zapytanie o cenę

————————————————————————————————————————

Zarząd Spółdzielni zaprasza do składania ofert w trybie:

ZAPYTANIA O CENĘ

na wykonanie robót remontowo-budowlanych polegających na remoncie przekryć
na 5 segmentach wykuszy i 1 nadbudówce budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Płocku przy ul. Harc. A. Gradowskiego 9A.

 

Szczegóły w załączniku PDF poniżej:
Zapytanie o cenę
Kosztorys nakładczy

————————————————————————————————————————
Zarząd Spółdzielni zaprasza do składania ofert w trybie:

ZAPYTANIA O CENĘ

 na wykonanie remontu klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Płocku przy ul. H. A. Gradowskiego 17
(1 kl. schodowa) oraz przy ul. Padlewskiego 4a (1 kl. schodowa).

Szczegóły w załączniku PDF poniżej:

zapytanie o cenę

kosztorys nakładczy Gradowskiego 17

Kosztorys nakładczy Padlewskiego 4a

————————————————————————————————————————

Zarząd Spółdzielni zaprasza do składania ofert w trybie:

POWTÓRNEGO ZAPYTANIA O CENĘ

NA WYKONANIE REMONTU IZOLACJI ŚCIAN PIWNIC BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO W PŁOCKU
PRZY UL. HARC. A. GRADOWSKIEGO 9 C
(OD STRONY PŁN. – WSCH. I NA SZCZYCIE WSCH.)

Szczegóły w załączniku PDF poniżej:

Zapytanie o cenę

Opis i przedmiar robót

————————————————————————————————————————

Zarząd Spółdzielni zaprasza do składania ofert w trybie:

ZAPYTANIA O CENĘ

NA WYKONANIE REMONTU IZOLACJI ŚCIAN PIWNIC BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO W PŁOCKU
PRZY UL. HARC. A. GRADOWSKIEGO 9 C
(OD STRONY PŁN. – WSCH. I NA SZCZYCIE WSCH.)

Szczegóły w załączniku PDF poniżej:

Zapytanie o cenę

Opis i przedmiar robót

————————————————————————————————————————

Zarząd Spółdzielni zaprasza do składania ofert w trybie:

ZAPYTAŃ O CENĘ

1. Roboty naprawcze (konserwacyjne i remontowe) w nieruchomościach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” w Płocku
w zasobach przez nią zarządzanych.

2. Prowadzenie Pogotowia Awaryjnego dla budynków stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” w Płocku, w zasobach przez nią zarządzanych.

Szczegóły w załączniku PDF poniżej:

Zapytanie o cenę konserwacja

Zapytanie o cenę pogotowie awaryjne

Zalacznik nr 1 do oferty na konserwacje i pogotowie

 

————————————————————————————————————————

Zarząd Spółdzielni zaprasza do składania ofert w trybie:

ZAPYTANIA O CENĘ

NA WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO – BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE PRZEKRYĆ NA 5 SEGMENTACH WYKUSZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W PŁOCKU PRZY ULICY HARC. A. GRADOWSKIEGO 9 A

Szczegóły w załączniku PDF poniżej:

Zapytanie o cenę
2b. Kosztorys nakładczy – przedmiarowy 5 szt. – ver.2.0

Z projektem remontu przekryć wykuszy można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni w godzinach pracy biura.

 

————————————————————————————————————————

Zarząd Spółdzielni zaprasza do składania ofert w trybie:

ZAPYTANIA O CENĘ

NA WYKONANIE INSTALACJI GRZEWCZEJ C.O. – MONTAŻ GRZEJNIKÓW
 W LOKALU USŁUGOWYM NR 1L W BUDYNKU WIELORODZINNYM
PRZY UL. HARC. A GRADOWSKIEGO NR 17 W PŁOCKU  

Szczegóły w załączniku PDF poniżej:

Zapytanie o cenę

Z projektem instalacji grzewczej c.o. można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni w godzinach pracy biura.

————————————————————————————————————————

Zarząd Spółdzielni zaprasza do składania ofert w trybie:

ZAPYTANIA O CENĘ

NA WYKONANIE OGRODZENIA PLACU ZABAW (BEZ COKOŁU BETONOWEGO)

NA DZIAŁCE GRUNTU O NR EW. 8 – 1413

PRZY UL. HARC. A. GRADOWSKIEGO W PŁOCKU

Szczegóły w załączniku PDF poniżej:

ZAPYTANIE O CENĘ
1a. Kosztorys nakładczy
2a. Obmiar placu zabaw

 

———————————————————————————————————————–

Zarząd Spółdzielni zaprasza do składania ofert w trybie:

ZAPYTANIA O CENĘ

NA WYKONANIE MONTAŻU BARIER ŚNIEGOWYCH, STOPNI I ŁAW KOMINIARSKICH

NA POCHYŁYCH CZĘŚCIACH DACHU BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO

W PŁOCKU PRZY UL. Harc.A. GRADOWSKIEGO 15

(budynek wielomieszkaniowy z częścią usługową)

 

Szczegóły w załączniku PDF poniżej:

Zapytanie o cenę G15

Kosztorys nakładczy do odbioru w siedzibie Spółdzielni w godzinach pracy biura.