Spółdzielnia Mieszkaniowa „CENTRUM” w Płocku
09-402 Płock, ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 9a
tel. (24) 264-39-22, 264-39-23
e-mail: biuro@smcentrum-plock.pl, smcentrumplock@o2.pl
REGON: 001243615 NIP: 774-000-37-72

AKTUALNOŚCI

Materiały sprawozdawcze SM CENTRUM za rok 2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa „CENTRUM” w Płocku przedstawia poniżej materiały sprawozdawcze (Sprawozdanie finansowe, Sprawozdanie Zarządu, Sprawozdanie Rady Nadzorczej) za 2022 rok. Powyższe materiały zostały zaopiniowane pozytywnie przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2023 r., następnie zostaną wyłożone Walnemu Zgromadzeniu…

Zapytanie o cenę w przedmiocie dostawy i montażu 632 szt. wodomierzy na ciepłą i zimną wodę wraz z plombami

Spółdzielnia Mieszkaniowa „CENTRUM” w Płocku ogłasza zapytanie o cenę w przedmiocie: dostawy i montażu 632 szt. wodomierzy na ciepłą i zimną wodę wraz z plombami w lokalach mieszkalnych i usługowych w budynkach wielorodzinnych należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” przy…

INFORMACJE O DODATKU MIESZKANIOWYM DLA MIESZKAŃCÓW

BEZPOŚREDNI ADRES: http://mopsplock.eu/web/p,117,dodatek-mieszkaniowy Dział Dodatków Mieszkaniowych mający siedzibę w Płocku przy ul. 3 -go Maja 16 realizuje zadania dotyczące przyznawania dodatków mieszkaniowych Zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego od 1 lipca 2021r. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od…

PRZEGLĄDY KOMINIARSKIE I GAZOWE 2022

PRZEGLĄDY KOMINIARSKIE I GAZOWE 2022 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” w Płocku informuje, że zgodnie z wymogami art. 62 Prawa Budowlanego przeglądy przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz kontrola szczelności instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych są OBOWIĄZKOWE. Przegląd przewodów kominiarskich rozpocznie się…